strategico.uam@gmail.com
+380 50 312 1208
+380 63 776 7766

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ

Рівненська обласна організація

STRATEGICO: Стратегічні комунікації

Маркетингове дослідження ринку: Перспективи виходу на ринок приладу - калориметра газового

Маркетингове дослідження ринку: Перспективи виходу на ринок приладу - калориметра газового

Маркетингове дослідження ринку: Перспективи виходу на ринок приладу - калориметра газового

Українська Асоціація Маркетингу
Автор: Олександр Гладунов (С), 2019 рік. На правах рукопису.

Звіт про результати маркетингового дослідження ринку на предмет перспективи виходу на такий ринок приладу (калориметра газового) для визначення теплоти згорання природного газу GAS-HI-Q та базова маркетингова стратегія виходу на ринок приладу (калориметра газового) для визначення теплоти згорання природного газу GAS-HI-Q.

Об’єкт та мета дослідження
Об'єкт маркетингових досліджень: прилад (калориметр газовий) для визначення теплоти згорання природного газу GAS-HI-Q. В основі принципу дії приладу є оброблення інформації ультразвукового перетворювача та давача концентрації діоксиду вуглецю і розрахунку теплоти згоряння природного газу за допомогою розроблених алгоритмів штучних нейронних мереж та видачі результатів.

Метою цього дослідження є аналіз ринку на предмет перспективи виходу на ринок приладу (калориметра газового) для визначення теплоти згорання природного газу GAS-HI-Q, за наступними основними характеристиками:
- територія, щодо якої проводяться маркетингові дослідження: Україна, країни ЄС;
- можливості та перспективи ведення комерційних операцій щодо об'єкта маркетингових досліджень на території, щодо якої проводяться маркетингові дослідження;
- попит на продукцію, перспективи його розвитку; 
- відомості про потенційних споживачів; 
- можливість, доцільність та ефективність проведення рекламних кампаній; 
- прогноз стану кон'юнктури ринку; 
- стан і практика застосування господарського законодавства; 
- визначення діючих та потенційних конкурентів на відповідному сегменті ринку; 
- загальна характеристика умов роботи конкурентів; 
- загальна характеристика обігу аналогічної об'єкту маркетингових досліджень продукції - розрахунки цін, відомості про їх динаміку.

Інструменти дослідження
Методи та способи проведення дослідження:
- аналіз статистичної інформації;
- дослідження попиту та пропозиції у відкритих джерелах;
- аналіз публікацій та аналітичних матеріалів з відкритих джерел;
- кабінетні дослідження;
- опитування експертів.

Попередні результати дослідження були апробовані шляхом представлення неконфіденційної інформації, що є частиною цього дослідження на Бізнес-форумі "Велике Рівне. Енергоефективність 2019" 9 листопада 2019 року.

Контекст дослідження 
Починаючи з 2014 року в Україні розпочалося реформування сектору газу в Україні. Цей процес розпочався з набрання чинності Закону України Про ринок природного газу, мета якого – стимулювати реалізацію положень Третього енергетичного пакету та Директиви ЄС 2009/73/ЄС; дерегулювати ціни на природний газ; запровадити прозорий режим покладення спеціальних обов’язків (ПСО) та категорії захищених споживачів газу; конкретизувати моделі відокремлення оператора газотранспортної системи та вимоги до його сертифікації (для виконання взятих перед ЄС зобов’язань); а також створити більше можливостей для інвестування та залучення приватних учасників до сектору енергетики. (за [15])
У пункті 4 Статті 18 цього закону, зокрема, зазначено, що «Держава заохочує впровадження новітніх систем, у тому числі апаратних засобів, обліку природного газу, зокрема тих, що забезпечують можливість споживача активно управляти власним споживанням». Таким чином, маємо всі підстави стверджувати, що запровадження газокалориметрів GAS-HI-Q є прямою реалізацією цієї тези Закону. У 2017 році урядом України була розроблена Енергетична стратегія України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність” (її ухвалено Розпорядженням КМУ від 18 серпня 2017 р. № 605-р). У цьому затвердженому на високому рівні документі окреслені плани реалізувати трансформацію політики держави у сфері енергетики. Більш конкретні цілі для галузі та для ДП сектору визначені у низці підзаконних актів, включно із Розпорядженням КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1079-р Про схвалення Концепції розвитку газовидобувної галузі України, де визначено довести обсяг виробництва газу держпідприємствами країни до 20 млрд. куб. м до 2020 року.
Енергетичну стратегію України затверджено у 2017 році після прийняття Закону України “Про ринок природного газу”. Енергетична стратегія до 2035 року має на меті такі основні цілі: 
формування "свідомого та енергоефективного суспільства"; 
досягнення енергетичної незалежності, надійності та стабільності паливноенергетичного комплексу з розвитком можливості експорту;
розвиток ринку енергії; підвищення інвестиційної привабливості; забезпечення системи інтеграції до мережі, а також сучасної системи управління. 

Розгортання реалізації стратегії засноване на трьох "етапах реформи" з такими відповідними акцентами у секторі вуглеводнів:
Етап 1, реформа енергетичного сектору, спрямований на забезпечення реалізації реформ, зазначених у Третьому енергетичному пакеті на період до 2020 року;
Етап 2, з фокусом на оптимізації та інноваційному розвитку енергетичної інфраструктури в період до 2025 року, зосереджений, зокрема, на створенні нових ринкових умов для інтеграції сектору енергетики України в енергетичний простір ЄС, а також на заходах енергоефективності та економії енергії.
Етап 3 передбачає сталий розвиток протягом періоду до 2035 року, зокрема, "інноваційний" розвиток сектору енергетики та будівництва нових потужностей енергогенерації. Помітна риса цього етапу - фокус на збільшенні видобутку природного газу та пристосуванні газотранспортної системи до розвитку подій в ЄС. (процитовано фрагменти документу [15]) 
Саме з огляду на ці три етапи стратегії, у своєму дослідженні ринку газових калориферів України ми фокусувалися на 2025 році, до якого, згідно Стртегії, має відбутися «інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури та створення ринкових умов для інтеграції сектору енергетики України в енергетичний простір ЄС. Саме в цьому контексті доречний і невідворотній перехід на оцінку поставленого газу по його теплотворної здатності. Саме це завдання і вирішується впровадженням на український ринок приладу (калориметр газовий) для визначення теплоти згорання природного газу GAS-HI-Q.
Оскільки основним показником призначення природного газу є його питома теплота згоряння, оперативне та достовірне визначення цього показника дасть змогу визначати на його основі ціну, вартість транспортування та зберігання газу.
З огляду на інноваційність та наукову новизну приладу, він може мати перспективу комерційної реалізації на ринках ЄС, що також є предметом цього дослідження.

ПОВНИЙ ЗМІСТ
Вступ
I Дослідження ринку
1.Оцінка місткості ринку
1.1. Україна
1.1.1. Приватні домогосподарства
1.1.2. ОСББ
1.1.3. Управляючі компанії
1.1.4. Реальний сектор економіки
1.1.5. Газова промисловість
1.1.6. Прогноз загального обсягу ринку України газових калориметрів у 2025 році
1.2. Оцінка ринку Європейського Союзу
1.2.1 Глобальний контекст та стратегія розвитку ринку
1.2.2. Базова інформація, припущення та оцінка місткості ринку газових калориметрів Європейського Союзу
1.2.3. Оцінка ринку Польщі
2. Огляд аналогічних рішень (приладів для вимірювання теплотворної здатності газу)
3. SWOT-аналіз
4. Маркетингова стратегія
4.1. Бачення
4.2.Місія, цінності, мета, цілі
4.3.Брендінг
4.4.Партнерські програми і варіанти співпраці
4.5.Цільові сегменти та стейкхолдери
4.6. Маркетинговий план
4.7.Рішення для просування в Інтернеті
Джерела

З приводу отримання повного тексту дослідження зверніться на емейл:
strategico.uam@gmail.com