strategico.uam@gmail.com
+380 50 312 1208
+380 63 776 7766

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ

Рівненська обласна організація

STRATEGICO: Стратегічні комунікації

Відбулася стратегічна щодо регулювання маркетингу для захисту прав дітей та підлітків від впливу реклами нездорової їжі

Відбулася стратегічна щодо регулювання маркетингу для захисту прав дітей та підлітків від впливу реклами нездорової їжі

Відбулася стратегічна щодо регулювання маркетингу для захисту прав дітей та підлітків від впливу реклами нездорової їжі

У четвер, 25 квітня 2024 року відбулася онлайн стратегічна сесія «Проблема регулювання маркетингу для захисту прав дітей та підлітків від впливу реклами нездорової їжі». Метою події було ознайомлення з принципами, методами та практиками регулювання реклами харчових продуктів для дітей та підлітків у Європейському Союзі. До дискусії були запрошені представники ДПСС України та їх територіальних відділень, МОЗ України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, рекламісти та наукова спільнота, загалом – більше 50-ти учасників та учасниць.

Присутні презентували основні задачі регулювання маркетингу для захисту прав дітей від впливу реклами нездорової їжі, окреслили маркери нездорової їжі для дітей та підлітків, обговорили цифрові виклики регулювання маркетингу та саморегулівні практики регулювання маркетингу.

Експертка проєкту, д.е.н, професорка Наталія Савицька, зав. кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом Державного біотехнологічного університету, зосередилася на цільових задачах регулювання маркетингу для захисту прав дітей від впливу реклами нездорової їжі. Вона підкреслила, що у фокусі таких задач знаходяться три основні питання: визначення понять; маркери нездорової їжі; вибір політики регулювання. Тож законодавчого врегулювання потребують основні поняття, оскільки вони різняться в різних директивах і кодексах, а також в національних законодавчих документах ЄС. Різні трактування стосуються найбільш обговорюваних термінів та їхнього змістового наповнення: маркетинг; цифровий маркетинг; маркетингові канали поширення повідомлень, час виходу реклами; діти; підлітки; політика регулювання; нездорова їжа тощо.

Також триває дискусія щодо ефективності різних варіантів політики регулювання маркетингу нездорової їжі для захисту прав дітей. Відомими організаціями зі сфери захисту прав дітей є World Health Organization, Food Agriculture Organization United Nations, Міжнародна Торгова Палата (ICC). Велику роль відіграють саморегулюванні організації такі як Європейський Альянс зі Стандартів в Рекламі (EASA). Сьогодні йде дискусія щодо ефективності саморегулівних практик. Україні потрібно вивчити кращий досвід міжнародних практик, порівняти з власним досвідом та прийняти рішення щодо регулювання в питанні захисту прав дітей від реклами нездорової їжі.

Експертка, голова ГО «Харчування та якість життя», д.т.н., професор Вікторія ЄВЛАШ, зав. кафедри хімії, біохімії, мікробіології та гігієни харчування Державного біотехнологічного університету, зупинилася на питаннях визначення маркерів нездорової їжі для дітей та підлітків. Вона відзначила, що неінфекційні захворювання (НІЗ) є головною причиною смертності в усьому світі, й Україна – не виняток. Серед НІЗ найбільш питому вагу мають 4 групи захворювань: серцево-судинні хвороби, злоякісні новоутворення, цукровий діабет та ожиріння. Особливо небезпечними чинниками у харчуванні дітей та підлітків є: сіль, перероблені харчові жири, що містять трас-форму та цукор. ВОЗ розглядає «нездорову їжу» як харчові продукти, що містить багато калорій, солі, цукру та жирів (насичених і трансжирів), але в ній бракує поживних речовин, вітамінів і мінералів. Більшість «шкідливої їжі» належить до категорії солодких напоїв, снеків і фастфуду, десерти та сухі сніданки. що доволі часто обирають підлітки.

Експертка Олена Андрієнко, членкиня Наглядової ради ГО «Всеукраїнська рекламна коаліція», заступниця директора з правових питань Publicis Groupe Ukraine, сфокусувала увагу присутніх на законодавчих рамках, що регулюють рекламу нездорової їжі і спрямовані на дітей та підлітків. Експертка також наголосила на особливостях регулювання реклами в цифровій сфері у ЄС. Актуальність визначається активною присутністю сучасних дітей в діджітал просторі. Існує Директива про аудіовізуальні послуги, яка у статях 9-й та 28-й згадує про захист дітей від маркетингу нездорової харчової продукції. В Україні також є регулювання реклами в діджітал середовищі, зокрема реклама нездорової їжі віднесена до саморегулювання. В українському законодавстві чітко визначено, що забороняється обробляти дані дітей з комерційною метою, тобто з метою донесення інформації про харчові продукти.

Активна дискусія точилася довкола питання розвитку саморегулювання. Експерт проєкту Олександр Гладунов, віце-президент ГО «УАМ», підкреслив необхідність вивчення кращих світових практик у саморегулівній сфері. А також – необхідність співпраці з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення як саморегулівним органом в інформаційній сфері.

Присутні на стратегічній сесії вирішили спостерігати за світовими та європейськими тенденціями у сфері регулювання реклами нездорової їжі та гармонізувати законодавство в цій сфері; співпрацювати з платформами спільного доступу, як Meta, Instagram, Google тощо. Маркетологи мають брати активну участь у практичній імплементації Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року, яка була прийнята у 2020 року, та спрямувати свої зусилля на її реалізацію.

Подія відбулася в межах проєкту, який впроваджує ГО «Українська Асоціація Маркетингу» — «Гармонізація української політики впровадження регулювання маркетингу харчових продуктів з європейською практикою захисту прав дітей та підлітків від впливу реклами нездорової їжі». Проєкт реалізується за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Європейське Відродження України».